O MNIE / BIO

Obserwuję ptaki od ponad 20 lat. W trakcie obserwacji od jakiegoś czasu staram się je fotografować. Nie jestem zawodowym fotografem, zdjęcia robię raczej „przy okazji”, nie stosuję żadnych kryjówek. Poza ptakami, które obserwuję podczas codziennej pracy w Polsce od czasu do czasu zapuszczam się za pojawiającymi się u nas rzadkościami. Staram się także co jakiś czas wyruszyć w poszukiwaniu nowych dla mnie gatunków ptaków poza granice Polski (ale zawsze pozostając w granicach Zachodniej Palearktyki). I właśnie owocem tych wyjazdów jest niniejsza strona. 🙂

gwozdzradoslaw@gmail.com

I’ve been observing birds for over 20 years. On the occasion, for some time I try to photograph them. I’m not a professional photographer, I do it rather „by the way”, I do not use any hideouts. I’m observing the birds mostly within my daily work in Poland, but in my spare time I’m looking for some rairities here. From time to time I try to look for new species of birds for me outside Poland (but always within Western Palearctic limits). And this website is the result of these trips. 🙂

gwozdzradoslaw@gmail.com